Cena individuálního tréninku u klienta doma od 1 300 Kč v závislosti na dojezdové vzdálenosti. 

 

Cena lekcí Tělocvična TŠ:
Skupinová lekce 100,- Kč
Individuální lekce 350,- Kč
10 skupinových lekcí 850,- Kč
10 individuálních lekcí 3000,- Kč